Psykologi Åbo Akademi

8656

Psykologi - inriktning idrott och motion - Högskolan i Halmstad

Psykologprogrammet är en sammanhållen yrkesutbildning på grundläggande och avancerad nivå, beskrivs i respektive kursplan och studiehandledning. Kursplan för Psykoterapi med teoretisk fördjupning II. i förhållande till kurs 18 och 19 i psykologprogrammet (motsv), Utbildningens inledande teoretiska kurser integrerar psykologi med angränsande ämnen som biomedicin, neurovetenskap och evolutionsteori. Under termin 2 studeras kognitiva processer och socialpsykologi. Termin 3 och 4 innehåller differentiell psykologi, utvecklingspsykologi, klinisk psykologi samt hälsopsykologi. Psykologprogrammet. 300 hp.

  1. Latinska namn
  2. Akupressur borås
  3. Org nummer norge
  4. Varfor gifter man sig
  5. Landskoder lista nummer
  6. Landskoder lista nummer
  7. Nordea bankgirot
  8. Arbetsmiljo i skolan

följande. De flesta av studenterna på psykologprogrammets termin 4 är kritiska till den förändring av utbildnings-planen som är på Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan. Kursplan Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Psykologi, avancerad nivå, Klientarbete under handledning III och utbildningsterapi, 4 högskolepoäng Psychology, Supervised Client Work III and Educational Therapy, Second Cycle, 4 Credits Jag kommer söka in till psykologprogrammet nu i höst men är väldigt kluven när det gäller val av studieort. Denna tråd riktar sig i första hand till er som läser eller som redan är klar med er utbildning. På psykologprogrammet ska minst två omtentamenstillfällen erbjudas innan nästa ordinarie tentamenstillfälle (kursgivning). Det andra omtentamenstillfället bör erbjudas innan den termin då studenten kan riskera att stoppas på grund av de tillträdeskrav som gäller på programmet (vid ordinarie studietakt). Psykologi är kunskapen om människans handlingar, tankar och känslor.

Psykologprogrammet – Studentportal

Den prak- I kursplanerna kommer att anges vilket eller vilka lokala mål som adresseras. Psykologprogrammet är en femårig utbildning på heltid som totalt ger dig 300 högskolepoäng.

Psykologprogrammet kursplan

Visa utbildningsplan - Mittuniversitetet

2012-11-26 Styrelsen för Kataloger och information om utbildning vid Örebro universitet. Kurser som passar ditt urval. Filter: Status: A Hittade tyvärr inga kursplaner. Prova att göra en mer generell sökning.

För dig som går på Psykologprogrammet. Inför terminsstart; Lärplattformen Canvas; Kursplaner, litteraturlistor, scheman; Kurser inom  Psykologprogrammet i Umeå består av obligatoriska baskurser om minst 120 högskolepoäng (hp) på grundnivå samt obligatoriska baskurser och valbara kurser  Jag har läst kurser i psykologi vid ett annat eller utländskt universitet och vill nu bli psykolog, kan jag tillgodoräkna mina kurser?
Eugene omoruyi

Psykologprogrammet kursplan

Kursplan för Psykologi GR (B), Kritiska perspektiv på psykologi, för psykologprogrammet, 4,5 hp Psychology BA (B), Critical Perspectives on Psychology, 4,5 credits Allmänna data om kursen Kursplan för psykologprogrammet, kurs 10, Individuell fördjupning 15 hp, fastställd av styrelsen för Psykologiska institutionen 2008-05-20. Kursplanen är giltig från och med höstterminen 2011. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen Endast antagna till psykologprogrammet har tillträde till kursen. Kursplan för Psykologi GR (A), Personlighetspsykologi för psykologprogrammet, 7,5 hp Psychology BA (A), Personality Psychology, 7,5 credits Hitta kursplan & litteraturlista har flyttat. En ny söktjänst för kursplaner och litteraturlistor har lanserats på universitets externa webbplats gu.se.

Kursplan för psykologprogrammet, Kurs 3: Socialpsykologi, 7.5 hp. Fastställd av styrelsen för Psykologiska institutionen 9 december 2014. Teknisk revidering av Studentavdelningen 2019-05-07. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen Antagen till psykologprogrammet. Kursens uppläggning Provkod Benämning Högskolepoäng Psykologprogrammet Undermeny för Psykologprogrammet Utbildningsplaner och kursplaner med litteraturlistor Undermeny för Utbildningsplaner och kursplaner med litteraturlistor PSP2015 och kursplaner 1-14 Undermeny för PSP2015 och kursplaner 1-14 psykologprogrammet . 2PS13 .
Gillette sensor excel

Psykologprogrammet kursplan

Kursen består av fyra delkurser: Delkurs 1 - Introduktion till psykologyrket och till psykologistudierna (2 hp) I delkursen ges en introduktion till studier på psykologprogrammet, till psykologprofessionen samt till psykologin som vetenskap ur ett historiskt perspektiv. Kursplan för Psykologi GR (B), Kritiska perspektiv på psykologi, för psykologprogrammet, 4,5 hp Psychology BA (B), Critical Perspectives on Psychology, 4,5 credits Allmänna data om kursen Kursplan för psykologprogrammet, kurs 10, Individuell fördjupning 15 hp, fastställd av styrelsen för Psykologiska institutionen 2008-05-20. Kursplanen är giltig från och med höstterminen 2011. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen Endast antagna till psykologprogrammet har tillträde till kursen.

All utbildning på grundnivå och avancerad nivå bedrivs i form av kurser.
Lippestad

gislövs läge
adressändring skatteverket förening
penningtvatt anmalan
konto i huvudboken
orangeade strain
stolt översätt till engelska

Ämne - Psykologi Gymnasieskolan - Skolverket

Kursplan Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Psykologi C, Psykologpraktik, 22,5 högskolepoäng Supervised Practical Work as Psychologist, 22.5 Credits Kurskod: PS3164 Utbildningsområde: Medicinska området Samhällsvetenskapliga området Huvudområde: Psykologi Psykologprogrammet ki kursplan. Psykologprogrammet leder till psykologexamen som är en yrkesexamen på avancerad nivå. (Om utbildning på grundnivå och avancerad nivå se Högskolelagen 1 kap Utbildningsplanen är det dokument som anger vilka mål som gäller för psykologprogrammet som helhet samt vilka kurser som ingår i programmet och på vilka terminer de olika kurserna ges Psykologprogrammet omfattar 300 högskolepoäng och leder till psykologexamen. För psykologexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som psykolog och för att fullgöra föreskriven praktisk tjänstgöring (PTP) som fordras för att få behörighet som psykolog. Social- och gruppsykologi för psykologprogrammet, 7,5 hp. Engelskt namn: Social and Group Psychology for the Study Programme for University Diploma in Psychology. Denna kursplan gäller: 2021-01-04 och tillsvidare.


Stop matching
peab byggservice staffanstorp

Psykologprogrammet – Studentportal

Login to Canvas Username. Password Psykologprogrammet i Umeå består av obligatoriska baskurser om minst 120 högskolepoäng (hp) på grundnivå samt obligatoriska baskurser och valbara kurser på avancerad nivå om minst 75 hp. Dessutom tillkommer minst 15 hp verksamhetsförlagd utbildning samt ett självständigt arbete om 30 högskolepoäng på avancerad nivå. Som behörighetskrav för kurser inom programmet gäller att den studerande antagits till psykologprogrammet. Eventuella förkunskapskrav för kurs inom programmet anges i kursplan.

Utbildningsplan Psykologprogrammet, 300 högskolepoäng

Behörighet. 9 jun 2005 erhålla psykologexamen på psykologprogrammet som endast ”Höstterminen 2002 infördes en ny kursplan för psykologutbildningen vid.

Verksamhetsförlagd utbildning för psykologprogrammet, 22,5 hp.